O co mogę pytać?

To, o co możesz zapytać rządzących, nazywamy informacją publiczną.

 • Możesz pytać o wszystko, co dotyczy działalności instytucji wymienionych w art.61 Konstytucji (zajrzyj do punktu Kogo mogę pytać?).
  Wszystko, co robią organy władzy publicznej, takie jak rząd, prezydent, premier czy wójt, w ramach swoich obowiązków to działalność publiczna, a zatem stanowi informację publiczną i możemy o to pytać.
 • Możesz pytać o wszystko, co jest związane z wydatkowaniem publicznych pieniędzy.
  Na przykład o umowy podpisywane przez urząd, faktury, konkursy, etc.
 • Możesz pytać o informacje, które są w posiadaniu władz, a niekoniecznie zostały przez nie wytworzone.Taką informację będzie na przykład projekt czy opinia zamówiona przez prezydenta miasta.
 • Możesz uczestniczyć w posiedzeniach rady gminy, sejmu i senatu i je nagrywać.
  Czasami spotykamy się z pytaniem, czy można też uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy. To uprawnienie gwarantowane jest nie przez Konstytucję, która mówi tylko o posiedzeniach całej rady, a przez ustawę o samorządzie gminnym – Art. 11b. ust. 2:

  Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli
  do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
  a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
  w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

  Możesz również upubliczniać te nagrania.

Pamiętaj!

Jeśli instytucja, która Cię interesuje, tylko częściowo jest zobowiązana do udzielania informacji publicznej (np. w związku z dysponowaniem publicznymi pieniędzmi), to dostaniesz informację tylko w tym zakresie.