Kogo mogę pytać?

Zgodnie z artykułem 61 Konstytucji i ustawą o dostępie do informacji publicznej możemy pytać:

  • Organy władzy publicznej – to nie tylko rząd, prezydent RP, Sejm czy Senat, to także samorząd terytorialny.  Instytucje posiadające monopol w jakiejś dziedzinie – samorząd gospodarczy (np. izba rolnicza czy rzemieślnicza), samorząd zawodowy (np. rada adwokacka czy izba radcowska lub gospodarcza), partie polityczne;.
  • Instytucje dysponujące publicznym majątkiem i realizujące zadania publiczne, np. spółki komunalne, szkoły, szpitale;
  • Podmioty prywatne, np. organizacje społeczne, w zakresie w jakim powierzono im pieniądze publiczne lub wykonywanie zadań publicznych.